Algemene ledenvergadering

Afgelopen week was het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Bij de ALV kijken we terug naar het afgelopen jaar en worden plannen voor het komende jaar besproken. Leden hebben hier ook de mogelijkheid om te stemmen over uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld veranderingen in het huishoudelijk reglement.